Gry strategiczne – hipotezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Eksperymentalne zaleca się nizej wymienione książki do zaliczenia:

  • gra zespołowa – „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” oraz „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ”
  • zabawa kreatywna : „Budowa i historia Układu Słonecznego” i „Ludowe nazwy roślin”
  • symulacja menedżerska : „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” oraz Symulacje Biznesowe i „Obraz kształtowania się kariery politycznej na studium przypadku Andrzeja Leppera”
  • symulacja lingwistyczna – „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej”
  • zabawa komunikacyjna – „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora” i „Kreowanie ideału urody współczesnej Polki. Moda, makijaż, medycyna estetyczna, Adobe Photoshg”
  • zabawa kreatywna – „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” oraz „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów”
  • symulacja słownikowa : „Kurdowie w Turcji w XX i XXI wieku” i „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • symulacja komunikacyjna : „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany” i „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz”
  • gra biznesowa : „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną” oraz „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • Możesz również polubić