Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr TTR/31 4 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Amerykańskiego Trustu Pomocowego

Agenda debata w czasie konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Karkonoszach
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami


 • Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja tapet
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Badania i analizy techniczne
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oświęcimski oraz cieszyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Mechaniki i Elektroniki POLON-Kraków Sp. z o.o., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Leier – Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., Etv sp. z o.o. , Z.P.H.U. VIDEO-SAT Ryszard Zawilski, Zakład Doradztwa, Wdrożeń, Handlu i Usług Teletechnicznych Krzysztof Fujarski, ActivArt Sp. z o.o., CLARENA POLSKA Spółka komandytowa, JAKIE STUDIA , Novainvest S.A., Quantum software , WICHARY Technologies Sp. z o.o., Elhurt sp. z o.o., Nasze Maluchy , XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić