Moderowane szkolenia biznesowe

 • interaktywny Rynek Usług – wdrożenie modernizacyjnej platformy kojarzenia partnerów handlowych
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • iDoc – mobilny projekt zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie – treningi pracownicze
 • Informatyzacja procesów B2B w firmie Nova Finance oraz u współpracujacych z nia partnerów biznesowych – warsztaty firmowe i wirtualne szkolenia firmowe
 • InSilesiapl – pierwszy śląski NewsWire – szkolenia z kreatywności
 • Wykłady Z Komunikowania Zmian – warsztaty sprzedażowe i piątkowe szkolenia z komunikacji
 • Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkaniapl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych
 • mobilna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia miekkie
 • cyfrowa e-usługa GRID – warsztaty z kreatywności
 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych –
 • Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej – SPINLAB – szkolenia ze stresu
 • Moje miasto – nowoczesna struktura reklamowa
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia HR
 • Nowe usługi proinnowacyjne narzędziem stymulowania innowacji w MSP – szkolenia z komunikacji
 • OD KONSTRUKCJI DO PRODUKCJI – NOWE WZORY PRZEMYSŁOWE I UŻYTKOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU NATURALNEMU – warsztaty zamkniete
 • Panel Administracyjno-Księgowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm Administracyjnych z dostępem przez Internet
 • Pętla Żuławska – skok technologiczny turystyki wodnej Etap I – treningi z zarządzania projektem
 • Podlaskie modernizacyjne centrum logistyczne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – warsztaty z zarządzania projektem
 • Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych
 • Produkcja resorów ze stali sprężystej chromowej metodą obróbki cieplnej i mechanicznej – szkolenia z przywództwa
 • Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa – szkolenia handlowe
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • rozwój importu spółki poprzez opracowanie koncepcji intensyfikacji eksporu mebli – treningi z komunikacji
 • unowocześnienie działalności eksportowej BIOCORP Polska sp z oo poprzez wykorzystanie branżowych kanałów dystrybucyjnych w krajach Nowej Unii i Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji
 • skok technologiczny działalności importowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia zamkniete
 • skok technologiczny firmy PrintDisplay (Polska) Sp z oo poprzez realizację koncepcji ekspansji importu
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez stworzenie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty sprzedażowe
 • wzmocnienie strategii działania elektronicznego rynku usług turystycznych poprzez wdrożenie cyfrowego Portalu z Mechanizmem bezobsługowego Doboru Spersonalizowanej Oferty Turystycznej Mia Bassa Slesia
 • Silesiahotelscom – zaawansowana platforma do rezerwacji on-line usług turystycznych i okołoturystycznych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość
 • Trójmiejskie Fora Studenckie “ serwis społecznościowy dla studentów trójmiejskich szkół wyższych – szkolenia z asertywności
 • Uruchomienie syntez w skali półtechnicznej w laboratorium B+R Selvity – szkolenia z przywództwa
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestrację wzorów przemysłowych grzejników i grzałek jako element konkurencyjności firmy Terma Technologie Sp z oo na rynku wspólnotowym
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego koncepcji ekspansji importu – treningi handlowe
 • – warsztaty sprzedażowe
 • wzmocnienie spółki SMT Software SA w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – warsztaty HR
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej IOB poprzez zintensyfikowanie katalogu usług pronowoczesnych dla przedsiębiorstw – warsztaty menedżerskie
 • nabycie i uruchomienie nowoczesnego procesu B2B szansą na dalszy szybki unowocześnienie firmy Melle
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z asertywności
 • Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów – szkolenia z obslugi klienta}
 • Możesz również polubić