Szkolenia Team Building – Profesjonalny Panel


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie w pas się kłaniając dziękują w imieniu Rady Nadzoreczej za zaangażowanie na udzilone licencje i know how – podpisano: Anastazy Winnicki, Kazimierz Burzyński, Emilian i Marceli Mazur

 • Dysbioza – diagnostyka oraz leczenie za pomocą żywienia i probiotyków, Łódź 30 września 2016
 • Letni Kongres Menedzerów ds. Edukacji Wydarzenia Firmowe
 • XXV lokalna Konferencja Oświetleniowa, Technika Świetlna 2016
 • Rola oraz miejsce nauk o glebie w naukach przyrodniczych
 • IV Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa FORUM PRAKTYKÓW – Skoliozy „metody cz. 2”
 • Seminarium integracyjne w ramach procesu: „Studying the social and socio-economic effects of the implementation of the Polish nuclear power programme using new metodology”, Zastosowanie modeli matematycznych do diagnozy społeczno-ekonomicznych efektów wdrażania akademickiego Programu Energetyki Jądrowej
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building Współczesne tematy empiryczne ekonomiczne. Rozwój zrównoważony: od wymiaru regionalnego do globalnego
 • Seminarium team building Międzyuczelniane Elaboration SMART Values methodology, Warszawa 16.04.2015,
 • Spotkanie sprawozdawcze projektu SORMISOL „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) a także miskanta (Miscanthus sp.)”. 8.12.2015, Poznań
 • Kursokonferecja HR team building „Rodzicielstwo w procesie zmiany kulturowej”
 • I Międzynarodowa jak również VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building „Natura – Człowiek – Kultura”
 • V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla lekarzy POZ
 • XXII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Metodyczna „Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych”
 • Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG-2
 • Możesz również polubić