Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr ULO/41 5 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Pomocowego

Porządek debata w czasie warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Weryfikacja sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Katowicach
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żniński oraz kętrzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: REFA S.A., Kompania Piwowarska S.A., Intercel Recycling Sp. z o.o. , REMONDIS Sp. z o.o., „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych Jerzy Krempa , Telewizja Kablowa TURMAK Sp. z o.o. , Barbara Adamus INSIDE, COMPOL II , International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., MAŁKOWSKI MARTECH Sp. z o.o., Requinno ARTUR MAMUSZKA, Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., Cant Stop Games , ZAKŁAD SZKOLENIA I DOSKONALENIA KADR SYLWIA SWÓŁ, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Żero

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić