Powiadomienie – egzamin – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Trenerów Zarządzania:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla niej kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia powinien stać się program tematyczne szkolenia z zarządzania personelem

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • naucz się szkolić innych
 • Zarządzanie firmą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Sztuka prowadzenia spójnych prezentacji
 • okresowa ocena pracowników


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO „KAZIMIERSKA FARA”
 • POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „ŁUCZNICZKA” W BYDGOSZCZY
 • STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM INTELEKTUALNYM „JUTRZENKA”
 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „NADZIEJA”
 • STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM”
 • FUNDACJA PP TERAZ ŻYCIE
 • „STOWARZYSZENIE SZKOŁA BEZ BARIER W ŁAPACH”
 • PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI-PRO FORMATIONE
 • HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
 • „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MROZÓW”
 • DIECEZJALNA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI W BIELSKU-BIAŁEJ
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • „FUNDACJA PRO ANIMALS – NA POMOC ZWIERZĘTOM”
 • FUNDACJA „POMOC OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH”
 • Możesz również polubić