Ćwiczenia edukacyjne – założenia do pracy magisterskiej


Informujemy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Szkoleniowe dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska – „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” i „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości”
  • gra kreatywna : „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu” i „Ikona – wizerunek Bogurodzicy”
  • gra zespołowa : „Wojsko polskie w misjach pokojowych NATO w latach 1998-2007” i Profesjonalne Gry Szkoleniowe i „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • symulacja językowa : „Problem naruszeń w internecie” i „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ”
  • zabawa językowa – „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego” oraz „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow””
  • gra edukacyjna : „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” i „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej”
  • zabawa komunikacyjna : „Rola sloganu w reklamie” oraz „Atrakcyjność turystyczna Estonii”
  • symulacja edukacyjna – „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne” oraz „Społeczne i ekonomiczne problemy globalizacji – próba analizy”
  • zabawa biznesowa – „Dziennik Wacława Niźyńskiego” oraz „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich”
  • Możesz również polubić