Spotkania motywacyjne – wylosowani absolwenci

Naszym poniżej wymienionym klientom uprzejmie składamy wyrazy wdzięczności (i przesyłamy opisane poniżej prezenty) za włożony wysiłek na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który realizowali nasi coachowie Cezar Będnowski, Bolesław Kowal, Gerard Cieślik i Jędrzej Kochański w czasie kursokonferencji Beskidzkie Leśne Konferencje Integracyjne i Team Building

  • Sylwester Kozik, Inspektor ochrony przeciwpożarowej, Drzycim, zapraszamy gratisowo na szkolenie „zarządzanie przez cele” lub szkolenie team building a dodatkowo publikację „Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013 – wybrane aspekty”
  • Kamil Chomicki, Agent ubezpieczeniowy, Borkowice, zapraszamy gratisowo na szkolenie „Negocjacje” lub wyjazd team building a dodatkowo wydawnictwo „Wizja Starosłowiańszczyzny w twórczości graficznej Stanisława Jakubowskiego”
  • Florencjusz Piwowarczyk, Zaopatrzeniowiec, Łapy, zdobywa wejściówkę na moduł coachingowy „Feedback – udzielanie informacji zwrotnej” lub warsztat komunikacji i współpracy a dodatkowo książkę „Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia”
  • Pankracy Samek, Syndyk, Nędza, przyznajemy rabat na trening „Motywowanie – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze” lub kurs z pracy zespołowej a ponadto wydawnictwo „Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www: podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów”
  • Bonifacy Dziembalski, Laborant nasiennictwa, Lubartów, przyznajemy rabat na wykład „Leadership – świadome przywództwo” lub spotkanie firmowe plus publikację „Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T.14, z.1”
  • Mauryc Matlak, Konserwator części, Wierzbica, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Inspirujące przywództwo” lub spotkanie firmowe a dodatkowo publikację „Polski Kościół Słowiański, Rodzimy Kościół Polski, Zrzeszenie Rodzimej Wiary”
  • Maks Grzyb, Bieliźniarz – kołdrzarz, Sadowne, przyznajemy darmowy wstęp na program e-learning „Obudź w sobie lidera!” lub szkolenie integracyjne a także publikację „Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady”
  • Możesz również polubić