Ogłoszenie – weryfikacja – Kurs Coachów

Ogłoszenie – zaliczenie – Kurs Coachów



Niniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia jest moduł szkolenia ze współpracy

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • budowanie skutecznego przekazu w wybranych rodzajach komunikowania w organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem. ryzyko w projekcie
 • Metoda dialogu motywującego
 • Ja jako lider i ja jako menedżer –moja rola, zadania i obowiązki


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY
 • KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO „PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”
 • FUNDACJA „BETLEHEM DOM CHLEBA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I RUCHOWYM PERSONA
 • FUNDACJA DOGTOR
 • HARCERSKA FUNDACJA TURYSTYCZNA „POMARAŃCZARNI”
 • LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 • LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ „OPIEKUN”
 • SZWADRON KAWALERII IM.2 PUŁKU SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH
 • „FUNDACJA ZDROWA WIEŚ”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI BUKWICA „BUKWICA- DOLINA MIŁOŚCI”
 • FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • FUNDACJA DZIEŁO SAMARYTAŃSKIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH
 • Możesz również polubić