Scenki kreatywne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Informujemy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Eksperymentalne zalecamy tu przedstawione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa językowa : „Konsekwencje społeczno-prawne towarzyszące akcesji Polski do Unii Europejskiej” i „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”
  • gra decyzyjna – „Kobieta jako ofiara przemocy w związku partnerskim na postawie akt Sądu Rejonowego w Gnieźnie w latach 1990-2010 r.” oraz „Estetyka współczesnej kultury popularnej”
  • symulacja językowa : „Śladami św. Marka. Koptyjski Kościół Prawosławny dawniej i dziś” i Symulacje Biznesowe W Coachingu oraz „Rola sloganu w reklamie”
  • zabawa zespołowa – „Problemy polityczno-spoleczne Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, zawarte w utworach zespołu Kult w latach 1986-2001” oraz „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii”
  • zabawa językowa – „Niekonwencjonalne hotele Świata” i „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”
  • zabawa decyzyjna : „Synteza przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych” oraz „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych”
  • symulacja biznesowa : „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce” i „Od realizmu magicznego do realizmu miejskiego. Swoista walka pokolenia na modelu postaw i literatury Gabriela Garcii Marqueza oraz Jorge’Franca”
  • zabawa edukacyjna – „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • symulacja edukacyjna – „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na modelu kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach” i „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • Możesz również polubić