Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr FIJW/23 7 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Społecznego

Agenda dyskusja podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Audyt sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Warsztaty w Nałęczowie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Szkoły podstawowe
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wielicki oraz koniński

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRIM” S.A., Elektrociepłownia KRAKÓW S.A., PROXIAL Pomorze S.A., Firma Usługowa Auto – Odnowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa , GRYF-SAT Henryk Tubilewicz , ASTEC , FIRMA STOL-KAR KOZIOŁ MAŁGORZATA, K-Lamin Andrzej Filipek, Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o., PAWBOL , VIRIO w organizacji, Autopart S.A., MAGAM SP. Z O.O., Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Auto Serwis „Błękitna” W. i N. Majewscy

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić