Granty Europejskie na warsztaty dla firm


Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Program Edukacyjny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano niżej wymienione aplikacje:

 • wypracowanie mobilnej platformy do systemowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie nowatorskiego portalu elektronicznego łączącego serwis społecznościowy dla kobiet z platformą do badań marketingowych on- line – szkolenia firmowe
 • Szkolenia Z Myślenia Finansowego – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – szkolenia miekkie
 • zbudowanie portalu elektronicznego ARTSCHANNELPL – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie serwisu zdalnego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – warsztaty HR
 • stworzenie usługi nawigacji osobistej opierającej się na procedury augmented reality dla użytkowników telefonów komórkowych – warsztaty interpersonalne
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie planu ekspansji importu – treningi z kreatywności
 • wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności importowej – warsztaty z konfliktów
 • Adaptacja modelu informatycznego firmy do obsługi zleceń w systemie B2B – warsztaty sprzedażowe
 • kontrola procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – szkolenia z przywództwa
 • Badania rozwojowe i uruchomienie procesu Budżetowego (7221 PKWiU) realizowane przez Madkom – szkolenia z kreatywności
 • Budowa Centrum usług wspólnych dla Grupy Alstom – szkolenia z przywództwa
 • Centrum Obliczeniowe CFD – rozwój metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – treningi z asertywności
 • Domowy asystent osób starszych i chorych – szkolenia z komunikacji
 • E-zaudytowanie jako optymalizacja procesu szkoleniowego – treningi z zarządzania czasem
 • e-kurier – platforma narzędziowego zamawiania usług kurierskich – treningi biznesowe
 • Możesz również polubić