Pomoc pieniężna na kursy menedżerskie


Klienci z niektórych organizacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Małopolski Program Strukturalny” na trzy Pracownicze Szkolenia Z asertywności środki nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Technologów w spółce Windykpol
 • Cykl Szkoleniowy z budowania biznesu impulsem innowacji.
 • Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie
 • zaawansowana technologia produkcji obuwia z antypoślizgową wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową
 • innowacyjny proces B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • opracowanie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • opracowanie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • 35.11.Z)
 • sporządzenie i uruchomienie metodologii planowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i implementacja rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • opracowanie oraz uruchomienie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych procesów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • opracowanie, implementacja innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • przygotowanie „harmonogramu rozwoju importu” dla firmy „Levant”
 • wypracowanie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • rozszczerzenie działalności firmy AIC S.A. o nowe kategorie produktów.
 • projekt Samodzielnego Tworzenia Map Nawigacyjnych GPS.
 • utworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego innowacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Kanlan
 • wdrożenie modernizacyjnego scentralizowanego systemu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług multimedialnych B2B.
 • wdrożenie harmonogramu Rozowju eksportu w przedsiębiorstwie AXXEL Sp. z o.o.
 • uruchomienie do produkcji nowej linii wzorniczej fotelików z procesem ISOFIX
 • stworzenie nowoczesnego osystemowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • wypracowanie elektronicznego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • stworzenie internetowego serwisu do nowoczesnej analizy zasobów dla MSP
 • zbudowanie mobilnego serwisu wspierającego dział księgowości w zakresie analizy finansowej, prognozowania i budżetowania

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie menedżerów

 • Możesz również polubić