Gry Team Building – Kwietniowy Kongres


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy doceniając dziękują w imieniu Departamentu Rozwoju za uwagę przeznaczoną na mecenat merytoryczny – podpisano: Maciej Czekalski, Natan Ertel, Jonasz Blacha i Edward Szydłowieccy

 • Technika uprawy roli dla rolnictwa niskoemisyjnego – siew pasowy (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Gudniowy Warsztat Menedzerów sektora przemysłowego Zabawy Team Building w Warszawie
 • Współczesne trendy w katastrze a także gospodarce nieruchomościami
 • Doradztwo międzykulturowe w dobie przemian cywilizacyjnych
 • Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk jak również obecność w mediach.
 • O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy a także funkcjonariuszy służb mundurowych
 • „Szkoła wobec zjawiska ESL” – Seminarium integracyjne upowszechniające wyniki procesu RESL.eu
 • międzywydziałowa Konferencja Młodych Naukowców „Ko-oper field 2015”.
 • Konferencja Młodych Naukowców z wieloetapowego programu „wyzwania Nowych Mediów” pt. dydaktyka medialna 2.0
 • VI Konferencja Dydaktyczno-produkcyjna FUELS’ ZOOM 2015 – Paliwa XXI wieku
 • Imponderabilia Teatralne. Pop – Teatr: Związki teatru z kulturą popularną. Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna studencko-doktorancka interdyscyplinarna Kursokonferecja HR
 • Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów jak również związków wyznaniowych
 • Konferencja Kół Naukowych Transportu KOKONAT
 • Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG-2
 • Możesz również polubić