Scenki integracyjne – tezy do zaliczenia


Zawiadamiamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Eksperymentalne zaleca się następujące problemy do zaliczenia:

  • symulacja komunikacyjna : „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” oraz „Dworek Zdziechowski w Słaboszewku kolo Mogilna 1922-1939. Historie Rodu i Genius loci”
  • zabawa decyzyjna : „Bułgarskie fascynacje Polaków na przestrzeni wieków” i „Wikipedia jako źródło informacji na przykładzie historii PRL-u”
  • symulacja strategiczna : „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II” oraz Językowe Gry Strategiczne oraz „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka”
  • gra lingwistyczna : „Model polskiej rodziny we współczesnej reklamie” i „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”
  • zabawa biznesowa – „Postać kobiety antycznej Grecji w ocenianych opiniach” oraz „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina”
  • symulacja edukacyjna : „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara” i „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach”
  • gra kreatywna : „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji” oraz „Kontrola mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • zabawa kreatywna : „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców” oraz „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • zabawa kreatywna : „Cechy charakterstyczne powieści kryminalnej na podstawie cyklu o Breslau Marka Krajewskiego” i „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • Możesz również polubić