Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr NZT/28 7 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas konferencji obejmie następujące zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Katowicach
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zielona Góra oraz pszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Kazimierz Klag Sklep Przemyslowy „Kolderka”.Handel Obwoźny, Cementownia „Wierzbica” S.A., PAGED Handel S.A., „, Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „TELE-PIAST” , „S.A.F.E.” ŻELESZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ARCHIWUM24 , Firma Dystrybucyjna Ravi Sp. z o.o., Glotto Dagmara Adamczak, MPL Verbum Spółka z ograniczoną odpowiedzialniościa, Rezerweo sp. z o.o., Zatorski Krzysztof, „Włozamot Panel” , PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI „WITRAŻ” , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe Eksport-Import „MIREX”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić