Zawiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Instruktorów Sprzedaży:

Obowiązkiem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w kolejnym kroku przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym elementem pracy winien być moduł tematyczne szkolenie HR

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Wizerunek medialny – siła spójnego przekazu
 • Sprzedaż innowacji!
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • Jak obsługiwać reklamacje, aby nie tracić Klientów?


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POGRODZIU
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK”
 • STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL
 • SOPOCKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „TĘCZOWY DOM”
 • FUNDACJA „RODZINA PRZYMIERZA”
 • „ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII”
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „TRIADA”
 • WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOŚCIOŁA ŚW.TRÓJCY „DZIEDZINIEC”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW MAZURSKIEJ WSI GROM
 • STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PAJĘCZNIE”
 • „EX LITTERIS LIBERTAS”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRZYSTASIÓDEMKA”
 • Możesz również polubić