Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr YNU/58 9 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Program dyskusja podczas seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Ocena skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Łodzi
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja włókien szklanych
 • Handel energią elektryczną
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz nowomiejski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTAŃ”, Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o., „TRANSBUD-KRAKÓW” S.A. , REMONDIS Sp. z o.o., „A-Z” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach , AutoID Polska S.A. , Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor, INTERCHEMOL Sp. z o.o., Nobilus ENT Tomasz Koźluk, Plastsystem Rzeszów , TOYA Sp. z o.o., APLISENS , PACK SYSTEM , Impladent D.Niesiobędzki Sp. J.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić