Gry szkoleniowe – hipotezy do egzaminu


Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście opracowania do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” oraz „Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej przyczyny i impliezcje społeczne”
  • zabawa biznesowa : „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na modelu tabloidów ” oraz „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • gra komunikacyjna – „Ataki terrorystyczne na Duhrowce (2002), w Biesłanie (2004) i Moskwie (2010) na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki”” oraz Gry Szkoleniowe oraz „Atrakcyjność turystyczna Puszczy Knyszyńskiej”
  • gra zespołowa – „Dziennikarstwo internetowe” oraz „Wierzenia Wikingów”
  • zabawa językowa – „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji” i „Komunikacja w rodzinie. Obserwacja zdarzeń komunikacyjnych w rodzinie polskiej i szwedzkiej”
  • zabawa strategiczna – „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka” i „Metody prowadzenia śledztwa przez detektywów w powieści kryminalnej”
  • symulacja językowa : „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej” oraz „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej”
  • zabawa kreatywna : „Bioklimat Suwałk” i „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego””
  • zabawa zespołowa : „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji” i „Stereotypy polsko-hiszpańskie”
  • Możesz również polubić