Symulacje kreatywne – zagadnienia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe dopuszcza się poniższe tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja menedżerska : „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię” oraz „Mityczny aspekt kultury we wspólczesnej reklamie”
  • gra zespołowa – „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie wybranych pism” oraz „Teoria komunikacji w praktyce na podstawie utworów macedońskiego piosenkarza Toše Proeskiego”
  • zabawa lingwistyczna : „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych” i Językowe Gry Symulacyjne oraz „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie”
  • gra lingwistyczna : „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur” oraz „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na danych źródłowych z ocenianych jednoaktówek Augusta Strindberga)”
  • zabawa edukacyjna – „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku” i „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”
  • gra zespołowa : „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” i „Moc perswazyjna nagłówków prasowych”
  • gra edukacyjna – „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na modelu wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.” oraz „Świete drogi Europy”
  • gra kreatywna – „Sacrum i profanum w mitologii Słowian” i „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”
  • symulacja kreatywna – „Praca korespondenta wojennego relacjonowanie czy badanie rzeczywistości” i „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych”
  • Możesz również polubić