Otwarte treningi HR

 • E-usługa automatyzującą proces obsługi klienta w Internecie poprzez analizę i narzędziowe generowanie odpowiedzi na zapytania formułowane w języku naturalnym
 • FLOW – Polifunkcyjny model (budynków, platform i urządzeń) Wielokierunkowego, Synergicznego Przepływu Towarów
 • iBud implementacja platformy B2B dla branży budowlanej – szkolenia z kreatywności
 • Informatyzacja procesu wymiany informacji akceleratorem powiązań kooperacyjnych pomiędzy Baltic Medical SA, a partnerami biznesowymi – szkolenia biznesowe i wyjazdowe szkolenia firmowe
 • innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim – szkolenia pracownicze
 • Modne Kursy Analiza Transakcyjna – szkolenia z kreatywności i elearningowe szkolenia z zarządzania projektem
 • elektroniczna platforma B2B w sektorze turystyki
 • zdalna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – szkolenia z konfliktów
 • Invest Remex – debiut na NewConnect – szkolenia menedżerskie
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • Krodo – innowacyjne podejście do planowania własnych wycieczek przez Internet – szkolenia zamkniete
 • Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty miekkie
 • Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej – szkolenia handlowe
 • Optymalizacja i weryfikacja przepływu informacji handlowych oraz zaimplementowanie nowoczesnych rozwiązań B2B pomiędzy Clarena Polska a kontrahentami – szkolenia HR
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Plan dynamizacji exportu Eco-Schubert Sp z oo – szkolenia menedżerskie
 • Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż gazu w utworach formacji czerwonego spągowca – treningi zamkniete
 • Pozyskanie i wzmocnienie strategii działania nowej technologii produktu IT i uruchomienie go do sprzedaży w firmie THB
 • system intensyfikacji importu Domu Samochodowego GERMAZ Sp z oo – szkolenia z kreatywności
 • ’Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Legnickie Pole” – warsztaty sprzedażowe
 • RECOMENA – Portal Społecznościowy funkcjonujący jako Katalog Firm i Stron internetowych rekomendowanych przez jego własną społeczność
 • wzmocnienie strategii działania eksportu PHU KANDELA – warsztaty z konfliktów
 • skok technologiczny innowacyjnych technologii modułów chłodzenia oraz uruchomienie wyników przeprowadzonych badań
 • skok technologiczny działalności importowej poprzez przygotowanie koncepcji dynamizacji importu – warsztaty z zarządzania czasem
 • wzmocnienie strategii działania działan importowych oraz pozyskanie nowych rynków zbytu przez Spółke Marbet Will
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez przygotowanie planu importu usług w zakresie IFS/Applications – treningi biznesowe
 • wzmocnienie strategii działania mikroprzedsiębiorstwa z położeniem nacisku na stowrzenie i wypromowanie portalu społeczno – informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji
 • Sporządzenie przez zewnętrznego wykonawcę koncepcji ekspansji importu dla Advanced Technologies Center OBR ŚWIDNIK Sp z o o – szkolenia sprzedażowe
 • Techbaza – dane sprzętu RTV i AGD w Twoim komputerze
 • TRANSFER WIEDZY I procedury DO PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENIE POLSKI – szkolenia z asertywności
 • Uworzenie CBR w spółce Autocomp Management Sp z oo – szkolenia zamkniete
 • Warsztat kreatywny online – informatyczne wzmocnienie projektów kreatywnych
 • WebeParntners – proces Zarządzający projektami Partnerskimi – szkolenia HR
 • 2015 – szkolenia z przywództwa
 • Wyposażenie Instytucji Wdrażajacej w 2010 r
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia z zarządzania projektem
 • Wytworzenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych Decerto Spzoo i partnerów współpracujących – warsztaty z konfliktów
 • Zaprocesowanie, stworzenie i implementacja platformy szkoleniowo-edukacyjne – toszkoleniepl
 • zakup i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia zamkniete
 • Zintegrowany model zarzadzania przedsiębiorstwem i obiegiem informacji – szkolenia zamkniete}
 • Możesz również polubić