Scenki integracyjne – tematy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Umiejętnościowe akceptuje się poniższe zagadnienia do superwizji końcowej:

  • gra kreatywna – „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?” oraz „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na modelu literatury i sztuki”
  • zabawa biznesowa – „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego” oraz „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie utworów literackich”
  • zabawa zespołowa – „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” oraz Gry Szkoleniowe oraz „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym”
  • zabawa biznesowa : „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym” i „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ”
  • symulacja językowa : „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora” i „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz”
  • symulacja kreatywna – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo”
  • zabawa decyzyjna : „Historia i współczesność klubu żużlowego „Start Gniezno”” oraz „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy”
  • symulacja menedżerska – „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim” oraz „Rasizm jako przejaw wykluczenia”
  • gra strategiczna – „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)” i „Smok w politeistycznych mitologiach Europy”
  • Możesz również polubić