Subwencje na kursy menedżerskie


Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Lubuski Program Pomocowy” do merytorycznego etapu dostały się niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie elektronicznej aplikacji do zdalnego świadczenia usługi controllingu oraz systemu bieżącego raportowania – treningi biznesowe
 • wypracowanie mobilnej usługi treningu umysłu i rozwoju inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia z konfliktów
 • Szkolenia Z Twórczności We Wrocławu – treningi z zarządzania projektem
 • wypracowanie otwartego sytemu integrującego nawigację pieszą i nawigację środkami transportu publicznego – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie portalu Gospodarzpl “ pierwszej platformy informacyjno “ społecznościowej dla sektora rolniczego – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie serwisu internetowego stanowiącego platformę komunikacji między gabinetami kosmetycznymi i ich odbiorcami – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie wirtualnego doradcy nowoczesnej infrastruktury IT – szkolenia miekkie
 • wzrost innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami – treningi ze stresu
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – szkolenia interpersonalne
 • Antagoniści receptora 5HT-6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym – treningi interpersonalne
 • kontrola PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO intensyfikacji SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – warsztaty HR
 • Badania rozwojowe i implementacja programu Budżetowego (7221 PKWiU) realizowane przez Madkom – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa fabryki płytek ceramicznych opartej o innowacyjną technologię produkcji „CONTINUA” – warsztaty interpersonalne
 • Centrum Informacji IPR – warsztaty z zarządzania projektem
 • Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit sc wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante – szkolenia z zarządzania czasem
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – szkolenia pracownicze
 • elektroniczna wymiana informacji pomiędzy parnerami w biznesie szansą na unowocześnienie firmy Med-All – szkolenia miekkie
 • Możesz również polubić