Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr BWW/32 1 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Spójności

Program dyskusja w czasie spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Łodzi
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Działalność fotograficzna
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: słubicki oraz gostyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A., Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „TRANSBUD-WROCŁAW” Sp. z o.o., Usługi Asenizacyjne Tadeusz Huras, „MARINEX” Sp. z o.o. Telewizja Kablowa w Augustowie, Przedsiębiorstwo Usługowe „TRIAX” , Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., DIMARK , FUNENGLISH.PL , NG2 , PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, TRANSLATOR BIURO TŁUMACZEŃ Agnieszka CZECH-ROGOYSKA, HH Poland S.A., Trec Nutrition Sp. z o.o., Artur Michalak DOMEX PPHU

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić