Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr RFK/61 2 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Plan dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Wiśle
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN


 • Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Kraków oraz policki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „POLMEAT” Sp. z o.o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. , Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL-SŁUPCA S.A., Wojskowy RZK-B, Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie , ALTER , EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp z o. o., Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, Navigo , TechBite e-Future Spółka komandytowa, ZETKAMA , Budomex Puza Spółka Jawna, Promesa Plus , Gmina Świebodzice

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić