Scenki menedżerskie – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa słownikowa : „Budowa społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Polski” i „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego”
  • symulacja biznesowa – „Rozumienie pojęcia wolność” oraz „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • gra kreatywna : „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu” oraz Inżynierskie Symulacje Szkoleniowe W Produkcji i „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • gra lingwistyczna : „Wpływ internetu na media tradycyjne” i „Problem aborcji w Polsce”
  • symulacja słownikowa – „Grupy etniczne Izraela” oraz „Spojrzenie Europejek na Afrykę”
  • symulacja menedżerska : „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie” oraz „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu”
  • gra decyzyjna : „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej” oraz „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”
  • zabawa edukacyjna : „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego” oraz „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • gra decyzyjna : „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej” oraz „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011”
  • Możesz również polubić