Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr GOX/14 2 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)


 • Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Wrocław oraz gryficki

  Upoważnieni beneficjenci to: Antoni Leja Uslugi Budowlano- Wykończeniowe „Bark”, Zakłady Chemiczne „BONARKA” Sp. z o.o, Wolsztyńska Fabryka Okuć „WOLMET” Sp. z o.o., RJ-Bruk-Bud – Radosław Jackowiak, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o. , Budrem Sp. z o.o., Ewa Kulita PR SUPPORT, GTM-MOBIL Technology Fudalewski – Walisiewicz Spółka Jawna, LMS , Specjalistyczna Firma Ortopedyczna MED – ORTH Sławoj Nowak, ZACHARZEWSKA FLIS PIĘTA AG TEST HR SPÓŁKA JAWNA, FILD.NET Sp. z o.o., Megabajt sp. z o.o., Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić