Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej ilości dni wypłaca je firma, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w takie działania często się też angażuje PIP. Jednym z obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można zainicjować skuteczne działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony stać się może przyczyną bardziej poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść życie w stresujących warunkach. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Możesz również polubić