Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle ważna jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zainicjować należyte działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z bardzo często występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Możesz również polubić