Scenki kreatywne – tezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Integracyjne proponuje się prezentowane na niniejszej liście publikacje do zaliczenia:

  • zabawa edukacyjna : „Perswazje w listach świętego Augustyna” oraz „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”
  • zabawa menedżerska – „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci” oraz „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)”
  • gra kreatywna : „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981” i Symulacje Szkoleniowe i „Projekt wycieczki turystycznej po dostępnych zamkach krzyżackich”
  • zabawa zespołowa – „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych” oraz „Igrzyska gladiatorskie”
  • symulacja komunikacyjna – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Obserwacja porównawcza” i „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ”
  • zabawa edukacyjna : „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” i „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy”
  • gra zespołowa – „Filmowy wizerunek postaci Jamesa Bonda” oraz „Warunki klimatyczne Sudetów”
  • symulacja strategiczna – „Ikona: wymiar współczesności” oraz „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne”
  • gra edukacyjna : „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” oraz „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego”
  • Możesz również polubić