Informacja – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Ogłoszenie – zaliczenie – Szkolenie TrenerskieZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Obowiązkiem kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym etapem egzaminu będzie blog seminaryjny szkolenia ze strategii negocjacji

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji
 • Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się
 • Leadership – świadome przywództwo


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE „PALIUM”
 • KLUB SPORTOWY VICTORIA RUSZÓW
 • FUNDACJA „BEZPIECZNY POWIAT” W KOŁOBRZEGU
 • WŁOCŁAWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 • „INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION” (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI) – SEKCJA POLSKA
 • „INICJATYWA DLA ZWIERZĄT”
 • STOWARZYSZENIE „SOBIERADZIK”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DOMU DZIECKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU
 • „STOWARZYSZENIE POWRÓT DO ZDROWIA”
 • FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE „NADZIEJA”
 • FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INNOWACYJNOŚCI
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
 • „FUNDACJA EMPERIA”
 • Możesz również polubić