Scenki menedżerskie – założenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Umiejętnościowe polecamy nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • gra menedżerska – „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” i „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów”
  • symulacja zespołowa – „Kontrola stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” oraz „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima”
  • symulacja zespołowa – „Inspiracje antyczne w początkach USA” oraz Komunikacyjne Symulacje Menedżerskie oraz „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni”
  • symulacja kreatywna – „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo” i „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • symulacja menedżerska – „Charakterystyka tabloidu na studium przypadku polskiego dziennika Fakt” i „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji”
  • gra menedżerska : „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)” i „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • symulacja kreatywna : „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej ocenianych żywotów świętych kobiet” oraz „Słownik gwary przestępczej”
  • zabawa biznesowa : „Historia i współczesność klubu żużlowego „Start Gniezno”” i „Polskie czarownice”
  • zabawa kreatywna : „Sposób kreowania postaci ojca w twórczości Danila Kiša” i „Perswazje w listach świętego Augustyna”
  • Możesz również polubić