Dotacje na kursy dla firm


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Wielkopolski Fundusz Strukturalny” do formalnego etapu zaakceptowano poniższe programy:

 • stworzenie elektronicznej platformy bezobsługowego wyboru posiłków przez przedsiębiorstwo Aprowizacja Sp z oo – treningi zamkniete
 • zbudowanie mobilnej wyszukiwarki, wirtualnego doradcy finansowego dla osób fizycznych oraz wirtualnego doradcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty zamkniete
 • Biznesowe Warsztaty Dla Kierowników w Katowicach – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie platformy internetowej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – treningi firmowe
 • stworzenie portalu hotelarskiego z e-rezerwacją – treningi interpersonalne
 • stworzenie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – treningi z komunikacji
 • stworzenie serwisu usługowej, automatycznej digitalizacji dokumentów – warsztaty z asertywności
 • przyrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – treningi z asertywności
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez nabycie urządzeń laboratoryjnych – treningi handlowe
 • Automatyczny system Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – treningi zamkniete
 • modyfikacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – treningi z komunikacji
 • zaudytowanie procedury i wdrożenie do produkcji biokominka bezdymnego w spółce Planika Sp z oo – szkolenia z konfliktów
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę TONETIC – warsztaty z obslugi klienta
 • Centrum Obliczeniowe CFD – wzmocnienie strategii działania procedury ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – warsztaty interpersonalne
 • wytworzenia prototypowej instalacji dla pozyskania metanu z pokładów węgla – treningi negocjacyjne
 • E-system sposobem na realizację własnych planów – szkolenia ze stresu
 • Ekoconsultant Business Connect zdalna platforma wymiany zasobów i dokumentów z klientami firmy księgowej – szkolenia miekkie
 • Możesz również polubić