Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr BML/16 4 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Europejskiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sala konferencyjna Spotkania team building w Kazimierzu
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lwówecki oraz śremski

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRESKO Sp. z o.o., Usługi Asenizacyjne Andrzej Wyszomirski, Teleradiomechanika Montaż i Naprawa Telewizji Kablowej Jerzy Dąbrówka, Telewizja Kablowa ” KOMSAT-KASZTBUD” S.C. Krystyna Galej – Kaszta i Jarosław Kaszta , ABTechInfo Andrzej Berdy, CITYLIGHTS , K2 Internet , MPOINT , SEMA Solutions Starzyński Spółka komandytowa, „Bookland.net” , INSTAC Sp. z o.o., Hand-Prod Sp. z o.o., Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe „Fotolonia” Agnieszka Karbowiak

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić