Lektury dla uczestników szkoleń – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą stworzone na tym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy słuchaczy realizowanych u nas szkoleń i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur w ramach warsztatu Symulacje Biznesowe.
Przypominamy jednocześnie, iż następujaca lista zawiera pozyje wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Kursantów gier.

 • Kształcenie Postaw Zespołowych w Nowoczesnej Instytucji, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Karina Cernowska
 • Samochodowe urządzenia elektryczne
 • Niskoemisyjne techniki spalania prot.nr 74 267s 24cm
 • Cyfrowe układy scalone TTL
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Mikrofalowe Masery Krystaliczne.
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Domki rekreacyjne
 • Termowizja i jej zastosowanie.
 • Układy amatorskich wzmacniaczy elektroakustycznych
 • Modernizacja przedsiębiorstwa przemysłowego – programowanie
 • Spawanie i cięcie metali
 • Ciekawa chemia
 • Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie.
 • Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski
 • Medycyna pracy
 • Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych
 • Transport ręczny
 • Podręczny słownik polsko – francuski z suplementem
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych.
 • Pułapka energetyczna gospodarki polskiej
 • Niezawodność konstrukcji inżynierskich
 • OrCAD VST
 • Mikrokomputery ASEMBLER 8086/88
 • Derive.Pomocnik matematyczny wersja 2.0
 • Pełzanie elementów turbin cieplnych
 • Kodeks handlowy – prawo upodłościowe. Prawo o postępowaniu układowym
 • Windows 3.1.Nowa jakość. 259str.,23cm.
 • Przekładniki w elektroenergetyce. Wyd.II. 304str.,24cm.
 • Fotoluminescencja roztworów 370 str., 24 cm
 • Zasady akupunktury Praktyka i praktyka 200 str., 21 cm
 • Diagnostyka samochodów osobowych Wyd.II 264 str., 24 cm
 • Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
 • Praktyczne programowanie w C++ dyskietka 294 str., 24 cm
 • Przewodnik elektroenergetyka przemysłowegoWyd.II 273 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • I Ty zostaniesz maklerem Zbiór zadań na egzamin maklerski z rozwiązaniami Zawiera aktualne skty prawne 186 str., 20 cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Układy wtryskowe benzyny – sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Z geometrią za pan brat 341s 21cm
 • Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich
 • Słownik języka polskiego R – Z z włączonym suplementem 1033 str,24 cm
 • Zaproszenie do socjologii 185 str,20 cm
 • Naprawa i rozbudowa komputera dla opornych Wyd.II 311 str,24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna T.VI S-Z 1103 str,30 cm
 • Parapsychologia – fakty i opinie Wyd.II 335 str, 18 cm
 • Psychologia 384 str, 18 cm
 • Socjologia 240 str, 18 cm
 • Scalone przewodniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe 467 str, 24 cm
 • Excel 97 w 24 godziny 352 str, 24 cm
 • Mechanika techniczna Wyd.XXVI 464 str, 20 cm
 • Rynek papierów wartościowych 356 str, 21 cm
 • System rynkowy – Pzegląd mikro- i makroekonomii 463 str, 24 cm
 • BHP w praktyce 780 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 491 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne 288 str. 24 cm
 • Organizacja i zarządzanie – 15 pionierów 168 str,20 cm
 • FrontPage 2002/XP PL -ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
 • Historia Polski 1914-2000 488 str, 24 cm
 • Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych 160 str, 24 cm
 • Możesz również polubić