Dotacje na treningi HR

Potwierdzamy że w ramach pogramu unijnego „Śląski Fundusz Społeczny” na Warsztaty Z Zarządzania grant dostały poniższe projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Inżynierów w firmie Kronberg
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Modelowanie repozytorium i weryfikacja efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia
 • eksport wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • zaawansowana metodyka produkcji pap i gontów asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.
 • opracowanie nowoczesnego modelu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • sporządzenie zintegrowanej aplikacji do zautomatyzowanego tworzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi
 • sporządzenie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy” w Słupsku
 • opracowanie i uruchomienie do produkcji nowoczesnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • opracowanie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na procedury VoIP.
 • opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej modernizacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • opracowanie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • platforma B2B – implementacja automatycznych procesów biznesowych z partnerami handlowymi Agrimpex sp.z.o.o.
 • zbudowanie planu eksportu dla Firmy Xylab Mobile na rynki Ameryki Północnej i Południowej
 • unowocześnienie istniejącego serwisu zdalnego chce.to poprzez wdrożenie nowych e-usług.
 • system do zarządzania informacjami o elementach aktywnych w sieciach transmisyjnych.
 • model testowego wstrzykiwania błędów do oprojektowania dla telefonów komórkowych
 • utworzenie interdyscyplinarnego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i innowacyjnych procedury
 • wdrożenie innowacyjnego projektu elektronicznej wymiany danych Meteor ROL B2B
 • uruchomienie nowoczesnych procedury w Kongskilde Polska Sp. z o.o.
 • uruchomienie programu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • uruchomienie automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • zbudowanie inteligentnej platformy do zautomatyzowanego przeprowadzania przetargów
 • stworzenie internetowego Portalu nabycieów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • wypracowanie internetowego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie pracowników

 • Możesz również polubić