Subwencje na warsztaty zamknięte


Pracownicy z niektórych firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przesłali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy iż w ramach pogramu europejskiego „Mazowiecki Program Społeczny” na trzy Treningi Z Zarządzania Strategicznego grant uzskały opisane poniżej projekty:

 • Szkolenia dla Analityków Finansowych w spółce Wieńczycki Production
 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • MARKETINGOWA GRA SYMULACYJNA ON-LINE JAKO nowoczesna INTERAKTYWNA SYMULACJA RYNKU
 • nowoczesna procedura nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag
 • nowoczesna metodyka wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • innowacyjny portal o tematyce rolniczej umożliwiający świadczenie e-usług.
 • opracowanie procedury oraz uruchomienie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o.
 • opracowanie i implementacja do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11)
 • opracowanie i implementacja wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • opracowanie koncepcji modernizacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie wzoru przemysłowego pustaka akustycznego i uruchomienie go do produkcji
 • platforma interaktywna służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • koncepcja telekonferencji przez Internet
 • reorganizacja Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora technologii – Life Science.
 • system B2B wspierający dystrybucję przesyłek
 • metodyka otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych oraz linia technologiczna do wykorzystania tej technologii
 • wdrożenie portalu e-testy.pl – budowa bazy i sprzedaż cyfrowych procesów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • implementacja modernizacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce RPMCOM.
 • uruchomienie nowoczesnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie systemu eksperckiego
 • implementacja modelu B2B w spółce Flokatex
 • implementacja procedury produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
 • wypracowanie innowacyjnego narzędzia internetowego do porównywania towarów i usług.
 • wypracowanie interaktywnego serwisu harmonogramującego zwiedzanie Polski
 • stworzenie elektronicznego serwisu do Optymalizacji Wyboru Ofert zakupu towarów i usług.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi osystemowania komputerowego.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie menedżerów

 • Możesz również polubić