Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr TNN/49 1 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Priorytetu Społecznego

Plan debata w czasie warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: jaworski oraz kościerski

  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo – Uslugowa „OWI”, Huta Szkła „Jarosław” S.A., Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA S.A., „KOBRA-SOKÓŁ” , Telewizja Kablowa „TEKASO” Andrzej Sondej, „TOPSIL” T.Padee, T.Mąka Spółka Jawna, BlackSwan Sebastian Maśka, EKO-SYSTEMY Sp. z o.o., GROOPER.PL , Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp.j. J.Postuła, R.Rudziński, R.Postuła, SpeedUp IQbator Sp. z o.o., Temi-Tele-Tribune Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gmina Miasta Toruń, SYSTEM Władysław Kędziora, Urszula Kędziora-Spółka Jawna,

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić