W jaki sposób bada się kompetencje zawodowe pracowników.

Rozmaite przedsiębiorstwa i firmy mogą przyjąć różnorodne kryteria gdy chodzi o ocenianie pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta dużo bardziej na wzajemnych relacjach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu czyiś umiejętności. W innych z kolei stosuje się różnego rodzaju narzędzia, których zadaniem jest zmierzenie precyzyjnie wszystkich aspektów wiążących się z pracą konkretnej osoby.

W chwili obecnej coraz większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć różnego rodzaju narzędzia do oceny zawodowych kompetencji. Stosuje się je przykładowo przy zatrudnianiu nowych pracowników, aby sprawdzić czy będą dla firmy przydatni, ale również przy okresowych ocenach pracowników. Do ocen takich przede wszystkim będzie się brało umiejętności oraz wiedzę, ale wraz z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Spośród wielu oferowanych metod szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najbardziej skuteczną w tym względzie. Badania pokazują, że jej poziom skuteczności może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do jakiego pozostałe metody nie zbliżają się nawet. Rzecz jasna należy ją odpowiednio zastosować, ponieważ tylko wtedy całość będzie efektywna.

Międzynarodowi specjaliści opracowali w ostatnim czasie szczegółowe wytyczne, jakie dotyczą przeprowadzania całości badań. Akcentują przy tym oni parę istotnych kwestii, jakie należy mieć na uwadze przy przeprowadzaniu ocen pracowniczych, a zaniedbanie których przyczynić się może do nieodpowiednich wniosków.

Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa tutaj należyta analiza stanowiska pracy. Powinna być ona przeprowadzona w taki sposób, aby pozwolić na określenie wskaźników efektywności i kompetencji. Stanowi to bardzo istotny punkt, gdyż od tego zależeć będą dalsze zadania, które pracownik dostanie do wykonania.

Bardzo ważne jest także zastosowanie zróżnicowanych metod, za pomocą jakich da się dość wszechstronnie badać i oceniać kompetencje. Przeprowadzana analiza zawierać powinna przynajmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o konkretne stanowisko pracy. Pośród wykorzystywanych najczęściej można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.

Możesz również polubić