Biblioteczka dla uczestników warsztatów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą bazowały na tym materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy klientów naszych warsztatów i gier decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie materiałów przed wykładem Gry .
Przypominamy przy tym, że następujaca baza zawiera pozyje wykraczające poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie fabuły tworzonych przez Państwa gier.

 • Szkolenie Kompetencji Zespołowych w Dynamicznej Organizacji, Tymon Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Balzak
 • Ekonomia polityczna dla wyższych szkół Technicznych i rolniczych.
 • Kierownik w przemyśle
 • Encyklopedia techniki energia jądrowa.
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Przetworniki elektryczne wybranych wielkosci fizycznych
 • Termodynamika układów złożonych
 • Optymalizacja rozwoju i sterowania dużymi systemami energet.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 • Podręcznik spawalnictwa
 • Statystyka -wykład podstawowych zagadności
 • Organizacja pracy zaopatrzeniowca-branżysty Wyd. II uzup.
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle
 • 6-języczny słownik samochodowy
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Przekładnie obiegowe
 • Metody wartościowanie pracy
 • Cywilno-prawne środki ochrony środowiska
 • Elektrochemia.
 • Rośliny ozdobne w mieszkaniu.
 • Prawo przewozowe z komentarzem
 • Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
 • Wspomaganie komputerowe CAPCAM.Komputery Zapis
 • Turbo-Pascal 5.0 wersja profesjonalna
 • Zastosowanie rachunku kosztów w ekonomice projektowania architektonicznego i uro
 • Word Perfect.
 • Hydraulika i Fundamenty hydromechaniki
 • Sekrety Windows 3.1 tom III
 • Wordperfect 5.1. Tablice,równania,grafika. 75str.,20cm.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Metody statystyczne dla chemików Wyd.II 447 str., 24 cm
 • Elementy konstrukcji maszyn Tom 4 602 str., 24 cm
 • Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego i ich następstwa 148 str., 24 cm
 • Ćwiczenia z języka C++ programowanie obiektowe 176 str., 24 cm
 • Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego 99 str., 20 cm
 • Elektronika 5 Wyd.III Podręcznik dla technikum 406 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Technologia Ślusarstwo przemysłowe i usługowe Wyd.IIPodręcznik dla ZSZ 498 str., 20 cm
 • Excel.Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela 146 str., 23 cm
 • Ekonomia – przewodnik dla studiujących 385 str., 20 cm
 • Medycyna wewnętrzna – repetytorium 854 str., 24 cm
 • Teoria obwodów elektrycznych – zadania 355 str,24 cm
 • Jak znależć zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników 247 str,24 cm
 • Zarys powszechnej historii państwa i prawa Wyd.VI 399 str,21 cm
 • Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
 • Leksykon ekologiczno-gleboznawczy 289 str, 21 cm
 • Części maszyn Wyd.IV Podręcznik dla technikum 418 str, 24 cm
 • Windows NT w.4 PL t.1 480 str, 20 cm
 • Największa pomyłka Einsteina? Stała kosmologiczna i inne niewiadome w fizyce wszechświata 205 str, 20 cm
 • Wiedza o społeczeństwie dla szkół średnich wyd 3
 • Techniki czystego spalania 377 str, 24 cm
 • Polska losy państwa i narodu 610 str, 24 cm
 • Zarządzanie środowiskiem 402 str, 20 cm
 • Komputerowe generatory liczb losowych 136 str, 24 cm
 • Ochrona środowiska jako problem globalny 170s 21cm
 • Język francuski dla zaawansowanych wyd 4 377s 17cm
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 337str, 24 cm
 • Prawo umów budowlanych. Wyd.2 548s 22cm
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze 419 str, 24 cm
 • Atypowe spółki handlowe 215s 20cm
 • Elementy konstrukcji maszyn T 2 Wyd III 656 str,24 cm
 • Możesz również polubić